Sia og Den magiske sten
March 2, 2020
Sund mad for unge – let at lave
October 11, 2017

Nyt website


Gammelt website


Eksempel på illustrationer

Kunde

Neuro-Team

Opgave:

Redesign af identitet, website og logo

Website:

Se website


Ønsker

Neuroteam er specialister inden for autismespektrumforstyrelser og ADHD. De ønskede at få redesignet deres website samt at kommunikere tydeligere til deres målgruppe. Netop fordi deres målgruppe kan gå meget i detaljer var det vigtigt at siden skulle have meget og beskrivende tekst. De ønskede også at få illustrationer til at lette på et ellers teksttungt website.

Mine tanker og udfordringer

Det sværeste har været at lave illustrationer til meget tunge emner som f. eks depression og selvskade. Derfor var det vigtigt at få skabt iillustrationer der på en let måde kunne formidle de tunge emner. Jeg har anvendt mild og en anelse sort humor, således at personen fra selvskade fx er kommet til at klippe sin arm af og ser forbløffet ud over det. Når man udfører selvskade bruger man typisk knive til at skære sig i armen med. Man klipper aldrig sin arm af f. eks.

Før og efter

De farver Neuro-Team oprindeligt brugte var overvejende røde farver. Jeg har bevaret logoets røde farve, da der ikke var ønske om at få ændret på logoet. I stedet har jeg tilføjet en flå farve der står godt til den røde farve og således har jeg moderniseret og lettet Neuro-Teams udtryk.

"Vi har oplevet, vores samarbejde med Eva om udarbejdelsen af vores hjemmeside, som godt, konstruktivt og tålmodigt. Eva har været god til at lytte til vores beskrivelser af, hvad vi laver og hvad vi gerne ville have med på hjemmesiden. Derefter har Eva været kreativ til at komme med ideer til vores forslag og har været god til at omsætte disse forslag til et kreativt udtryk til hjemmesiden."

Procesperioden har været afstemt efter, hvad vi kunne levere til. Både det indledende, det mellemliggende og det afsluttende forløb har været en god proces, hvor Eva har imødekommet vores behov.

Vi er meget glade for hjemmesiden og synes både layout, foto, og illustrationer understøtter det udtryk, vi ønsker på vores hjemmeside.

Kirsten Bundgaard og Anne-Mette H. Knudsen

Logo Neuroteam